FB
Instagram
Youtube

Lek. Morawska Irmina

Radiolog

Morawska

Godziny przyjęć:

Piątek 16:00 - 20:00

Wiek pacjenta:

od 16 r.ż.

Języki obce:

angielski

W 2020 roku ukończyła kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, tym samym uzyskując tytuł zawodowy lekarza, a staż podyplomowy realizowała w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Zapalona aktywistka i działaczka, podczas studiów pełniła funkcję Koordynatora Narodowego ds. Edukacji Medycznej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Obecnie w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej pod kierownictwem prof. Andrzeja Cieszanowskiego w Zakładzie Radiologii I Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Tam też przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą obrazowania przerzutów wątrobowych raka jelita grubego. Biegle włada językiem angielskim. Aktywna uczestniczka licznych konferencji naukowych i kongresów medycznych na poziomie międzynarodowym. Autorka impaktowanych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach medycznych, a ponadto jedna z najmłodszych recenzentek artykułów w czasopismach radiologicznych m.in. European Journal of Radiology, European Radiology oraz British Journal of Radiology.

Członkostwo:
• Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR)
• European Society of Radiology (ESR)
• Radiological Society of North America (RSNA).

Pełni funkcję Sekretarza w Oddziale Mazowieckim Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR). Członek Zarządu Sekcji Naukowej Radiologii Gastroenterologicznej PLTR. Doświadczenie zdobywała  podczas staży zagranicznych w renomowanych klinikach w Słowacji, w Omanie oraz w Portugalii.

Posiada Certyfikat Umiejętności w zakresie Diagnostyki Ogólnej USG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR). Wykonuje badania USG jamy brzusznej, tarczycy oraz węzłów chłonnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej