FB
Instagram
Youtube

Leki stosowane przewlekle

Szanowni pacjenci,

NFZ kontroluje poprawność wystawiania recept na leki refundowane. Lekarze Grapa Medica jak i sama placówka ponosi odpowiedzialność za przepisywanie leków z refundacją.

W związku z powyższym prosimy wszystkich pacjentów, którzy są objęci opieką lekarzy specjalistów o dostarczanie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)/lekarza kierującego informacji od lekarza specjalisty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2008 r. lekarz specjalista zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego /POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w przypadku leków stosowanych przewlekle przepisy prawa nie zabraniają żeby lekarz POZ ordynował leki na podstawie pisemnej informacji od lekarza specjalisty u którego pacjent korzysta z prywatnej opieki lekarskiej.

Zobacz także

Pielęgnacja stopy cukrzycowej

Pielęgnacja stopy cukrzycowej

W celu uniknięcia zagrożeń i utrzymania ryzyka na jak najniższym poziomie, diabetycy powinni przestrzegać reguł właściwej pielęgnacji stóp.

Czytaj więcej
Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas „na czerwono”

Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas „na czerwono”

Jeżeli wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony. 

Czytaj więcej

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej