FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Złóż deklarację POZ

Aby zostać pacjentem Grapa Medica wystarczy złożyć deklaracje do lekarza, pielęgniarki i w przypadku kobiet do położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wybierz najdogodniejszy dla Ciebie sposób złożenia deklaracji:

1. Złóż deklarację w postaci papierowej w rejestracji Grapa Medica
Deklarację POZ należy pobrać ze strony internetowej Grapa Medica (druki do pobrania) lub ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowa.
Deklarację należy wydrukować, czytelnie wypełnić, podpisać i złożyć osobiście w rejestracji Grapa Medica.

2. Złóż deklarację w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Prześlij czytelnie, prawidłowo wypełniony i podpisany skan deklaracji drogą elektroniczną na adres: rejestracja@grapamedica.pl

3. Złóż deklarację za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.). na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Złóż deklarację do przychodni online (ZOBACZ INSTRUKCJĘ)

Lekarze do których można złożyć deklaracje:

  • Dr Gliźniewicz Ewa (pacjent dorosły)
  • Dr Jeziorska Joanna (pacjent dorosły)
  • Dr Rychlik Marek (pacjent dorosły)
  • Dr Orzechowska-Derda (pacjent niepełnoletni i dorosły)
  • Dr Jamrozik-Ramuk (pacjent niepełnoletni i dorosły)

Pielęgniarki do których można zbierać deklaracje:

  • Monika Misztal
  • Bożena Zagańska

Położne do których można zbierać deklaracje: (dotyczy tylko kobiet)

  • Wilczak Danuta
  • Bil Renata

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY