Informujemy, że w dniu 31.05 (piątek) CM Grapa Medica pracuje do godz. 19:00.

FB
Instagram
Youtube
TikTok

Gabinet położnej

Położna środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia.

Sprawdź ofertę opieki okołoporodowej CM Grapa Medica

Świadczenia realizowane przez położną POZ, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie  położnej POZ (w szczególności opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do zagojenia się rany pooperacyjnej)
  • prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania
  • wizyty patronażowe położnej  (co najmniej 4) do ukończenia 2 miesiąca życia
  • opieka nad  kobietą w połogu
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
  • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia

Edukacja przedporodowa

Wszystkie ciężarne pacjentki (od 21 tygodnia ciąży) zapraszamy na bezpłatne porady położnej. Wystarczy zapisać się na indywidualne spotkanie. Zapraszamy również pacjentki komercyjne (bez deklaracji POZ w CM Grapa Medica) na 1 bezpłatne spotkanie z położną. Położna informuje jak przygotować się do porodu, a także doradza kobietom we wszystkich sprawach związanych z nowo narodzonym dzieckiem. Konsultacje odbywają się w gabinecie położnej w placówce medycznej i obejmują rozpoznanie problemów zdrowotnych, zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych, edukację kobiet w ciąży przygotowującą do porodu i rodzicielstwa. Spotkanie z położną obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Położna realizuje świadczenia od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – w terminie uzgodnionym z pacjentką. Zapraszamy wszystkie przyszłe mamy.

Wizyty patronażowe

Pacjentka ma prawo od 4 do 6 spotkań (bezpłatnych) z położną – w trakcie całego połogu, czyli w ciągu 6 tygodni po porodzie (do 42 dnia po porodzie i ukończenia 2 miesiąca życia przez noworodka). Spotkanie z położną nie jest obowiązkowe. Odbędzie się, jeśli pacjentka o taką wizytę poprosi. Wizyta taka odbywa się również w warunkach ambulatoryjnych, czyli w gabinecie położnej w placówce medycznej.

Położna realizuje świadczenia od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – w terminie uzgodnionym z pacjentką. Zapraszamy wszystkie mamy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY