FB
Instagram
Youtube

Gabinet położnej

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

Terminy wizyt patronażowych wyznaczane są po uzgodnieniu telefonicznym.

Świadczenia realizowane przez położną POZ, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie  położnej POZ (w szczególności opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do zagojenia się rany pooperacyjnej)
  • prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania
  • wizyty patronażowe położnej  (co najmniej 4) do ukończenia 2 miesiąca życia
  • opieka nad  kobietą w połogu
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej
  • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia

Bezpłatne porady położnej oraz edukacja przedporodowa w Centrum Medycznym Grapa Medica.

Wszystkie mamy oraz ciężarne pacjentki od 21 tygodnia ciąży zapraszamy na bezpłatne porady położnej. Wystarczy zapisać się na indywidualne spotkanie.

Zapraszamy również pacjentki komercyjne na bezpłatne spotkanie z położną.

Położna informuje jak przygotować się do porodu, a także doradza kobietom we wszystkich sprawach związanych z nowo narodzonym dzieckiem. Wszystkie pacjentki zachęcamy do skorzystania z porady doświadczonej położnej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej