FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Informacje dot. pacjentów niepełnoletnich

Zasady przyjmowania pacjentów niepełnoletnich

1. Za niepełnoletniego uznaje się pacjenta, który nie ma ukończonego 18. roku życia (art. 10. § 1 k.c.). Dziecko do ukończenia 16. roku życia może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna faktycznego i nie może samodzielnie decydować o prowadzonym leczeniu. Warto jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może udzielić zgody tylko na zbadanie pacjenta, nie zaś na udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (np. podanie leków).

2. Jeżeli do lekarza zgłasza się pacjent niepełnoletni, powyżej 16. roku życia dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny może zostawić taką zgodę w rejestracji i wtedy niepełnoletni pacjent, który ukończył 16. rok życia, nie będzie musiał jej przynosić za każdym razem.

3. Pamiętaj, że jeśli Ty lub Twoje dziecko leczycie się w poradni specjalistycznej, to lekarz specjalista zobowiązany jest do okresowego (co najmniej raz na 12 miesięcy) przekazywania informacji o przebiegu leczenia lekarzowi POZ (co jest podstawą do kontynuacji zaleconego leczenia, wystawiania recept).

4. Przed każdym szczepieniem dziecka rodzic/opiekun musi wypełnić ankietę dotyczącą kwalifikacji do szczepienia.

5. Do zakwalifikowania dziecka do szczepienia lekarz wymaga książeczki szczepień (książeczki zdrowia dziecka) oraz karty uodpornień (szczepień), która powinna znajdować się w poradni.

6. Szczepienie dziecka do 6. roku życia odbywa się wyłącznie w obecności rodzica dziecka/opiekuna ustawowego dziecka.

7. Szczepienie dziecka powyżej 6. roku życia może odbyć się bez obecności rodzica dziecka, jeśli opiekun dziecka dysponuje każdorazowo pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna ustawowego i wypełnioną ankietę dotyczącą kwalifikacji do szczepienia.

8. Wizyta dziecka chorego może odbyć się bez obecności rodzica, jeśli opiekun dziecka dysponuje pisemną zgodą rodzica/opiekuna ustawowego

9. W celu przekazania karty szczepień do innej placówki medycznej należy wypełnić wniosek o przekazanie karty uodpornień.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY