FB
Instagram
Youtube

Informacja dot. leków stosowanych przewlekle

Szanowni pacjenci,

NFZ kontroluje poprawność wystawiania recept na leki refundowane. Lekarze Grapa Medica jak i sama placówka ponosi odpowiedzialność za przepisywanie leków z refundacją.

W związku z powyższym prosimy wszystkich pacjentów, którzy są objęci opieką lekarzy specjalistów o dostarczanie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)/lekarza kierującego informacji od lekarza specjalisty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2008 r. lekarz specjalista zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego /POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w przypadku leków stosowanych przewlekle przepisy prawa nie zabraniają żeby lekarz POZ ordynował leki na podstawie pisemnej informacji od lekarza specjalisty u którego pacjent korzysta z prywatnej opieki lekarskiej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej