02.05.2024 r. (czwartek) CM Grapa Medica czynne do godziny 19:00

FB
Instagram
Youtube
TikTok

Informacja dot. leków stosowanych przewlekle

Szanowni pacjenci,

NFZ kontroluje poprawność wystawiania recept na leki refundowane. Lekarze Grapa Medica jak i sama placówka ponosi odpowiedzialność za przepisywanie leków z refundacją.

W związku z powyższym prosimy wszystkich pacjentów, którzy są objęci opieką lekarzy specjalistów o dostarczanie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)/lekarza kierującego informacji od lekarza specjalisty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz specjalista zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego /POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzenie nr 57/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w przypadku leków stosowanych przewlekle przepisy prawa nie zabraniają żeby lekarz POZ ordynował leki na podstawie pisemnej informacji od lekarza specjalisty u którego pacjent korzysta z prywatnej opieki lekarskiej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY