FB
Instagram
Youtube

Godziny przyjęć Poradni POZ

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki pediatrycznej najmłodszych pacjentów zapewniamy:

  • porady lekarskie i pielęgniarskie dla dzieci zdrowych
  • szczepienia ochronne obowiązkowe wg kalendarza szczepień oraz dodatkowe zalecane
  • porady lekarskie dla dzieci chorych
  • porady patronażowe
  • świadczenia pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • możliwość wypożyczenia nebulizatora

Godziny przyjmowania lekarzy w ramach NFZ. Obowiązują zapisy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej