FB
Instagram
Youtube

Poradnia zdrowia psychicznego

Nasi specjaliści

Również teleporady
Pajor

Dr n. med.

Pajor Patrycja

Psychiatra


Godziny przyjęć:

Czwartek 16:00 – 19:30

Również teleporady
Sztukowska

Mgr

Sztukowska Martyna

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog transportu, psychodietetyk


Godziny przyjęć:

Wtorek 12:00 – 19:00
Środa 13:00 – 19:00
Porady online:
Piątek 09:00 – 14:00

Również teleporady
Cichy

Mgr

Cichy Marek

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, pedagog. Ukończone kursy: terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz inne.


Godziny przyjęć:

Środa 13:00 – 19:00
Sobota wg grafiku
Porady online:
Piątek 16:00 – 19:00

Usługi medyczne w ramach poradni zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka – ich przyczynami, objawami, diagnozowaniem, przebiegiem i leczeniem.

ZAŚWIADCZENIA/OPINIE:

 • W ramach konsultacji psychiatrycznej – w razie potrzeby – lekarz może wystawić zaświadczenie np. o stanie zdrowia/leczeniu, o tokofobii – do cesarskiego cięcia, o braku przeciwwskazań do adopcji, do operacji plastycznych lub bariatrycznych itp. – bez dodatkowej opłaty.
 • Jeśli pacjent pozostaje pod stałą opieką psychiatry – to lekarz może wydać zaświadczenie na potrzeby pacjenta zaocznie (bez konieczności osobistej wizyty) – wiąże się to z dodatkową opłatą, ale niższą niż cena pełnej konsultacji. Jeśli lekarz uzna, że wymagana jest osobista wizyta może odmówić wystawienia zaocznie zaświadczenia.
Poradnia zdrowia psychicznego

Pacjencie, upewnij się, czy instytucja, która wymaga od Ciebie zaświadczenia – honoruje zaświadczenia tylko od lekarza specjalisty czy również od lekarza w trakcie specjalizacji.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2008 r. lekarz specjalista zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego /POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach – takie zaświadczenie (bezpłatnie) na prośbę pacjenta – lekarz wystawia podczas konsultacji psychiatrycznej lub zaocznie.
 • Opinia psychiatryczna np. dla instytucji – jest dodatkowo płatna, ponieważ lekarz przygotowuje ją poza czasem wyznaczonym na konsultację.

Pacjencie, upewnij się, czy instytucja, która wymaga od Ciebie opinii – honoruje opinie jedynie od lekarza specjalisty czy również od lekarza w trakcie specjalizacji.

RECEPTY:

Wizyta recepturowa, płatna, zaoczna jest przeznaczona tylko dla stałych pacjentów, którzy pozostają pod stałą opieką lekarza psychiatry (gdy pacjent był w przeciągu 3 miesięcy na wizycie stacjonarnej). Wystawienie recepty zaocznie może być poprzedzone teleporadą ze strony lekarza, o której on decyduje. Jeśli lekarz uzna, że wymagana jest osobista wizyta może odmówić wystawienia zaocznie recepty.

INNE:

W przypadku Komisji ZUS – zazwyczaj wystarcza kopia dokumentacji medycznej – którą pacjent otrzymuje po złożeniu stosownego wniosku w rejestracji.

Udostępnienie dokumentacji odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, który należy złożyć w rejestracji Grapa Medica lub przesłać e-mailem na adres rejestracja@grapamedica.pl Szczegóły w zakładce Strefa pacjenta.

Pacjenci niepełnoletni muszą dysponować zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Należy również pamiętać, że prowadzenie powyższych działań psychologicznych i terapeutycznych u dziecka niepełnoletniego powyżej 16 roku życia, jak i  dziecka poniżej 18 roku życia wymaga również jego zgody. (Pobierz wzór zgody)

Jeśli pacjent kiedykolwiek wcześniej korzystał z pomocy psychiatry/psychologa/terapeuty, zaleca się przyniesienie wcześniejszej dokumentacji leczenia.

Diagnostyka i leczenie

W Grapa Medica oferujemy diagnostykę i leczenie m. in.:

 • depresji
 • zaburzeń lękowych (nerwicowych)
 • natręctw (OCD)
 • choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego
 • psychoz (schizofrenii, halucynozy, zaburzeń urojeniowych)
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • zaburzeń psychicznych w okresie kryzysu życiowego

Porady psychologiczne

W Grapa Medica oferujemy porady psychologiczne:

 • wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach
 • konflikty z partnerem/współmałżonkiem
 • kryzysy małżeńskie
 • kryzysy psychologiczne
 • trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba)
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami ( lęk, złość, smutek)
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • rozwój kariery i wypalenie zawodowe, brak motywacji,
 • stres, depresja, nerwica
 • przemoc fizyczna i psychiczna
 • uzależnienia (w tym wsparcie osób współuzależnionych)
 • choroby psychiczne wieku starczego i zaburzenia pamięci
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe, fobie
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • dla celów orzeczniczych

Usługi medyczne w ramach poradni zdrowia psychicznego

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.

  Centrum Medyczne Grapa Medica w Konstancinie-Jeziornie to miejsce, w którym można uzyskać pomoc specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii. To miejsce, w którym pacjenci otrzymują pełne wsparcie oraz kompleksową opiekę w zakresie zdrowia psychicznego.

  Grapa Medica oferuje diagnostykę oraz leczenie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, w tym depresji, nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu oraz innych zaburzeń emocjonalnych. Lekarze specjaliści z zakresu psychiatrii stosują najnowsze metody diagnostyczne i terapeutyczne, aby pomóc pacjentom odzyskać równowagę psychiczną oraz poprawić jakość ich życia.

  W Grapa Medica można również skorzystać z pomocy wykwalifikowanych psychologów i terapeutów, którzy oferują pomoc w zakresie różnorodnych problemów emocjonalnych, takich jak kryzysy życiowe, trudności w relacjach, traumy, stres oraz wiele innych. Psycholodzy stosują różnorodne metody terapeutyczne, w których kładzie się nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta, aby każdy mógł czuć się komfortowo i bezpiecznie. W przyjaznej i relaksującej atmosferze pacjenci otrzymują wsparcie oraz pomoc w rozwiązaniu swoich problemów emocjonalnych.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, skorzystaj z usług Grapa Medica w Konstancinie-Jeziornie. Tu znajdziesz profesjonalną opiekę psychiatryczną oraz psychologiczną, która pomoże Ci odzyskać równowagę psychiczną oraz poprawić jakość swojego życia.