FB
Instagram
Youtube

Gabinet pobrań

Wykonujemy badania planowe – niezbędne do dalszej diagnostyki, kontroli stanu zdrowia oraz zlecone przez lekarza jako pilne.

Badania można wykonać w ramach NFZ (bezpłatnie) jeśli są zlecone przez lekarza POZ celem diagnostyki lub komercyjnie – na życzenie pacjenta, bez skierowania (badania płatne).

Pobrania w ramach NFZ odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:30 w gabinecie A6.

Pobrania komercyjne odbywają się w godzinach 8:00-10:00 wg aktualnego grafiku.

Wykonujemy badania u dzieci i dorosłych.

 

W Grapa Medica wykonujemy m. in. badania:

 

Na pobrania krwi obowiązują zapisy.

Na badanie należy zgłosić się 5 minut przed planowaną godziną pobrania wraz z dokumentem tożsamości. Po pobraniu materiału w laboratorium pacjent otrzymuje kod kreskowy, który służy identyfikacji pacjenta oraz jest podstawą do odbioru wyników online.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi:

 • Na pobranie krwi należy zgłosić się rano. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
 • Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów.
 • Rano należy wypić 250 - 500 ml wody niegazowanej w celu prawidłowego nawodnienia organizmu.
 • Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.
 • W przypadku próbek pobieranych samodzielnie, głównie moczu i kału, zawsze należy zanotować godzinę pobrania, opisać czytelnie imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 • Jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:

Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):

 • Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną – zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
 • Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
 • W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
 • W dniu badania pacjent powinien być na czczo.

Przygotowanie ogólne:

 • Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu dostępny w rejestracji Grapa Medica.
 • Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych pojemnik musi być jałowy (sterylny).
 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 • Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
 • Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)

Pobieranie moczu do badania ogólnego:

 • Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
 • Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Jeśli nie możesz tego zrobić od razu, mocz należy przechowywać w lodówce, ale nie dłużej niż 24 godziny.
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

Doustny test tolerancji glukozy (75g glukozy) OGTT (ang. Oral Glucose Tolerance Test)

OGTT służy do rozpoznawania nieprawidłowości w zakresie glikemii - cukrzycy, bądź stanów przedcukrzycowych.

 • Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 2 godzinach od obciążenia 75g glukozy/lub wg wskazań lekarza.
 • Krew u ciężarnych bada się na czczo, po 1 godzinie i po 2 godzinach po obciążeniu.
 • Krew pobiera się na czczo w godzinach porannych, przed badaniem nie stosujemy diety ograniczającej węglowodany.
 • Należy zakupić w aptece 75g glukozy (proszek do sporządzenia roztworu doustnego).
 • Zakupiony roztwór pacjent rano, w dniu badania, rozpuszcza w domu w 200-300 ml letniej wody i tak przygotowany roztwór zabiera ze sobą na badanie (np. w kubku termicznym, butelce).
 • Pacjent przychodzi na pobranie krwi rano, na czczo po 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania pokarmów (wolno pić płyny niesłodzone, najlepiej wodę) oraz po nocnym wypoczynku (nie może być po nocnej zmianie w pracy).
 • Pierwsze badanie wykonujemy na czczo (pobranie krwi).
 • Następnie w ciągu 5 minut należy wypić sporządzony roztwór glukozy i czekać w poczekalni placówki na kolejne pobranie. Kolejny pomiar glikemii następuje po 2h od wypicia glukozy /u ciężarnych po 1 i po 2 godzinach.
 • W trakcie badania (oczekiwania na kolejne pomiary) należy ograniczyć aktywność. Najlepiej siedzieć w poczekalni. Nie wolno spożywać posiłków i płynów oraz nie wolno palić tytoniu.
 • Badania nie wykonuje się w okresie ostrych stanów chorobowych, stanów gorączkowych.
 • W świetle ostatnich rekomendacji do przygotowanego roztworu glukozy nie można dodawać soku z cytryny oraz nie stosować glukozy smakowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej