FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Gabinet pobrań

Wykonujemy badania planowe – niezbędne do dalszej diagnostyki, kontroli stanu zdrowia oraz zlecone przez lekarza jako pilne.

Badania można wykonać w ramach NFZ (bezpłatnie) jeśli są zlecone przez lekarza POZ celem diagnostyki lub komercyjnie – na życzenie pacjenta, bez skierowania (badania płatne, komercyjne).

Pobrania w ramach NFZ odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:30 w gabinecie A6.

Pobrania komercyjne odbywają się w godzinach 8:00-10:00 wg aktualnego grafiku.

Wykonujemy badania u dzieci i dorosłych.

Wymazy i posiewy wykonywane są przez pielęgniarki lub podczas wizyty przez lekarzy specjalistów.

W przypadku, kiedy po uiszczeniu opłaty wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonanie badania, pacjent ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni.

W tym celu należy przesłać maila na adres: biuro@grapamedica.pl

Prośba pacjenta jest rozpatrywana w ciągu 14 dni.

Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

 

W Grapa Medica wykonujemy m. in. badania:

 

Na pobrania krwi obowiązują zapisy.

Na badanie należy zgłosić się 5 minut przed planowaną godziną pobrania wraz z dokumentem tożsamości. Po pobraniu materiału w laboratorium pacjent otrzymuje kod kreskowy, który służy identyfikacji pacjenta oraz jest podstawą do odbioru wyników online.

 • Pacjent powinien być co najmniej 12 godzin po spożyciu ostatniego posiłku
 • większość badań laboratoryjnych należy wykonywać w godzinach porannych, we krwi pobranej na czczo, po ok. 12-godzinnym spoczynku nocnym
 • bądź wyspany
 • unikaj wysiłku fizycznego przez ok. 12 godzin przed pobraniem krwi
 • jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu
 • ogranicz spożywanie używek (np. kawa) 2-3 dni przed badaniem
 • w przypadku niektórych badań, np. glukozy, żelaza, triglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo, gdyż po posiłku parametry te ulegają zmianom
 • niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania przed pobraniem próbek do badań, np. powstrzymania się od przyjmowania leków, specjalnej diety itp.
 • próbki do badań mikrobiologicznych należy pobierać tylko do jałowych pojemników

Test obciążenia glukozą polega na dwu lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu glukozy.

Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie Pacjent dostaje do wypicia wodny roztwór glukozy. Po 1 i/lub 2 godzinach, w zależności od zlecenia, pobierane są kolejne próbki krwi.

 • na badanie należy się zgłosić najlepiej ze skierowaniem od lekarza
 • badanie wykonywane jest w godzinach porannych
 • na badanie należy zgłosić się na czczo (warunek ten może być pominięty w przypadku kobiet w ciąży)
 • na badanie należy zgłosić się z gotowym preparatem - miej ze sobą butelkę lub kubek termiczny, przygotuj roztwór z proszkiem w domu
 • nie należy rozcieńczać roztworu glukozy cytryną, gdyż może to zaburzyć wyniki badań
 • badanie trwa od l-2 godzin i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni CM Grapa Medica
 • wykluczone jest opuszczanie Centrum Medycznego w celu np. zakupów, spaceru itp., ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni) wpływa na obniżenie wyniku badania
 • w trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów

Zaopatrz się w jednorazowy pojemnik, który możesz pobrać w rejestracji Grapa Medica lub kupić w aptece.

Przed pobraniem moczu zalecane jest:

 • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów,
 • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych
 • powstrzymywanie od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie
 • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących,
 • unikanie badania w okresie od 2 dni poprzedzających menstruację (krwawienie miesiączkowe) do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Pobieranie porannej próbki moczu:

 • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia,
 • pojemnik opisuje się imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia/numerem PESEL Pacjenta.

Uwaga! Należy pamiętać, że jeśli to tylko możliwe badanie powinno być wykonywane w porannej próbce moczu.

Mocz powinien trafić do analizy w ciągu godziny od pobrania. Jeśli nie możesz tego zrobić od razu, mocz należy przechowywać w lodówce, ale nie dłużej niż 24 godziny.

Mężczyźni i Kobiety

Mocz przeznaczony do badania mikrobiologicznego to mocz poranny, pobierany ze środkowego strumienia.

Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia.

Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii.

Uwaga: mocz do badania ogólnego i na posiew należy dostarczać w dwóch oddzielnych pojemnikach: niejałowym i jałowym

Mocz na posiew należy pobierać przestrzegając poniższych zasad:

 • zaopatrz się w jednorazowy, jałowy pojemnik, który możesz pobrać w rejestracji Grapa Medica lub kupić w aptece
 • umyj ręce bieżącą wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem
 • dokładnie umyj okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą, osuszyć jednorazowym ręcznikiem:
  • Mężczyźni: po odciągnięciu napletka, dokładnie umyć okolice cewki moczowej, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem
  • Kobiety: dokładnie umyć okolice krocza, jedną ręką rozchylić wargi sromowe odsłaniając ujście cewki moczowej, umyć okolice cewki, spłukać i osuszyć jednorazowym ręcznikiem

Uwaga: Zachować kierunek mycia i osuszania: od ujścia cewki w kierunku odbytu.

Są dwa rodzaje pojemników: jałowy pojemnik z nakrętką zabezpieczony folią lub pojemnik UROMEDIUM - pojemnik z podłożami do bezpośredniego posiewu moczu.

Pobranie moczu na posiew do jałowego pojemnika z nakrętką zabezpieczony folią:

 • przed samym pobraniem moczu otworzyć jałowy pojemnik
 • pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia - pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię moczu, nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika, maksymalnie do 1/3 jego wysokości
 • dla uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia bakteriami nie dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych, a dodatkowo, palcami wewnętrznej powierzchni jałowego pojemnika
 • pojemnik natychmiast zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia/numerem PESEL
 • pojemnik do chwili transportu przechowywać w temperaturze pokojowej

Pobranie moczu na posiew do UROMEDIUM (pojemnik z podłożem mikrobiologicznym):

 • wyjąć zestaw z woreczka foliowego
 • odkręcić nakrętkę z umocowaną płytką i ostrożnie wyjąć z pojemnika, aby podczas całej czynności pobierania moczu nie dotknąć powierzchni płytki, jej brzegów czy wnętrza pojemnika
 • pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia - pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię moczu, nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika, maksymalnie do 1/3 jego wysokości
 • do pojemnika wypełnionego moczem zanurzyć płytkę (trzymając płytkę za nakrętkę) na okres około 4 sekund
 • wyjąć płytkę z pojemnika, odczekać kilka sekund, aż ścieknie nadmiar moczu z płytki
 • jeżeli ilość moczu jest niewystarczająca do pełnego zanurzenia płytki lub mocz został pobrany bezpośrednio z cewnika można wykonać posiew polewając moczem z pojemnika powierzchnię płytki - jej obydwie strony
 • mocz wylać z pojemnika, nie dotykać płytki!
 • płytkę ponownie starannie umieścić w pojemniku, zamknąć szczelnie pojemnik, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia/numerem PESEL
 • pojemnik do chwili transportu przechowywać w temperaturze pokojowej

Zalecenia ogólne: Kiedy pobrać materiał?

Próbka kału powinna być pobierana jak najwcześniej od wystąpienia objawów biegunki, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego lub po upływie 1-3 tygodni po zakończeniu stosowania leków, chyba że terapia antybiotykowa nie przynosi efektu i lekarz zalecił przeprowadzenie badania w trakcie leczenia – po stosowne informacje należy się zwrócić do lekarza prowadzącego lub do punktu pobrań.

Przed badaniem należy stosować dietę bezmięsną i nie zawierającą pokarmów barwiących stolec np. buraków, jagód. W okresie nawrotu biegunki pobrania należy dokonać natychmiast, nie czekając na uformowanie się stolca.

Pobieranie próbek kału do pojemnika:

 • materiał do badania wielkości orzecha laskowego należy pobrać do dedykowanego jednorazowego pojemnika (przy użyciu umieszczonej w pojemniku łopatki), który możesz pobrać w rejestracji Grapa Medica lub kupić w aptece
 • ważne aby pobrany materiał pochodził z 2-3 różnych miejsc tej samej porcji kału, szczególnie z miejsc zawierających materiał patologiczny: śluz, krew lub ropę
 • pojemnik szczelnie zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem Pacjenta/numerem PESEL, włożyć do woreczka foliowego – woreczek zawiązać
 • próbkę należy dostarczyć do punktu pobrań do 2 godzin od momentu pobrania
 • powyżej 2 godzin należy przechowywać go w chłodnym miejscu (w temperaturze lodówki)

Zalecenia ogólne: Kiedy pobrać materiał?
Próbka kału powinna być pobierana jak najwcześniej od wystąpienia objawów biegunki, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. W okresie nawrotu biegunki pobrania należy dokonać natychmiast, nie czekając na uformowanie się stolca. Bez względu na wielkość próbki należy pamiętać, aby do badania kał był pobierany z kilku miejsc, szczególnie zawierających materiał patologiczny: śluz, krew lub ropę.

Pobieranie próbek kału na posiew do pojemnika:

 • przed pobraniem próbki kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy
 • przygotować jałowy, plastikowy pojemnik z nakrętką i łopatką, który możesz pobrać w rejestracji Grapa Medica lub kupić w aptece
 • oddać kał do jednorazowego jałowego pojemnika
 • za pomocą łopatki z jałowego pojemnika transportowego, pobrać próbkę wielkości orzecha laskowego (w przypadku kału płynnego 2-3 ml) i umieścić ją w pojemniku
 • pojemnik szczelnie zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem Pacjenta, numerem PESEL, włożyć do woreczka foliowego – woreczek zawiązać
 • przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej, dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-3 godzin
 • gdy to niemożliwe, materiał przechowywać w temperaturze 2 – 8 st. C i dostarczać do punktu pobrań w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od pobrania

Próbka kału do badania parazytologicznego (badanie na obecność pasożytów przewodu pokarmowego) najlepiej pobrać przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ wiele leków utrudnia rozpoznawanie inwazji przewodu pokarmowego (np. leki przeciwgorączkowe, antybiotyki). W przypadku ich stosowania próbki kału należy pobrać po tygodniu od zakończenia kuracji, a w przypadku antybiotyków - po upływie 2 tygodni.

Pobieranie próbek kału do pojemnika:

 • materiał do badania wielkości orzecha laskowego należy pobrać do dedykowanego jednorazowego pojemnika (przy użyciu umieszczonej w pojemniku łopatki), który możesz pobrać w rejestracji Grapa Medica lub kupić w aptece
 • ważne aby pobrany materiał pochodził z 2-3 różnych miejsc tej samej porcji kału, szczególnie z miejsc zawierających materiał patologiczny: śluz, krew lub ropę
 • zaleca się badanie trzech próbek pobieranych w okresie 10 dni w odstępach 2-3 dniowych
 • badanie w kierunku antygenu cyst Giardia lamblia można wykonać z jednej próbki
 • pobierając próbkę należy zwracać uwagę na obecność w stolcu członów tasiemca, dojrzałych postaci glisty ludzkiej, owsików bądź podejrzanych struktur mogących być fragmentem ciała pasożytów i
 • umieścić je w osobnym pojemniku z niewielką ilością wody
 • pojemnik szczelnie zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem Pacjenta/numerem PESEL, włożyć do woreczka foliowego – woreczek zawiązać
 • próbkę należy dostarczyć do punktu pobrań do 2 godzin od momentu pobrania
 • powyżej 2 godzin należy przechowywać go w chłodnym miejscu (w temperaturze lodówki)

Wymaz z gardła lub jamy ustnej wymaga od pacjenta przygotowania. Zapewnia to otrzymanie wiarygodnego wyniku i włączenie odpowiedniego leczenia.

Zalecane jest wykonywanie wymazu z gardła lub jamy ustnej w godzinach porannych.

Na co najmniej 3 godziny przed zgłoszeniem się na wymaz należy:

 • zrezygnować z mycia zębów i płukania jamy ustnej,
 • powstrzymać się od jedzenia i picia,
 • zrezygnować ze stosowania miejscowych leków na ból gardła,
 • unikać palenia tytoniu i żucia gumy.

Wymaz powinien być wykonany przed włączeniem antybiotyku – jego zażycie może zafałszować wynik badania w przypadku infekcji bakteryjnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przyjęcie leku jest wyraźnie zalecone przez lekarza.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY