FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Szczepienia zalecane osobom dorosłym

Jaka jest długookresowa skuteczność szczepień z dzieciństwa?
Są choroby, przeciwko którym wystarczy zaszczepić się raz w życiu np. wirusowe zapalenie wątroby typu A. Poprzez szczepienie nabywamy więc trwałą odporność.

Jednak po niektórych szczepionkach odporność zanika po pewnym czasie. Tak jest np. w przypadku krztuśca, tężca, błonicy czy grypy. Na te choroby można zachorować wiele razy, co oznacza, że ich przechorowanie także nie pozostawia trwałej odporności.

Każdy człowiek może z różnych powodów wymagać leczenia w szpitalu i zastosowania inwazyjnych metod terapii. Wiąże się to z ryzykiem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Przeciwko tej chorobie także istnieje szczepionka.

Pamiętajmy, że szczepiąc siebie chronimy przed chorobami zakaźnymi osoby, które z różnych przyczyn nie mogą być szczepione (np. noworodki, czy osoby z niedoborami odporności).

Ponadto częste kontakty z dziećmi niosą ryzyko transmisji tzw. „chorób zakaźnych wieku dziecięcego”, których przebieg u dorosłych może być znacznie cięższy niż u dzieci.

Osoby dorosłe mogą wymagać dodatkowych szczepień z uwagi na:

  • choroby przewlekłe
  • zawodowe narażenie na czynniki zakaźne

Powodów, dla których specjaliści rekomendują powtarzanie szczepień ochronnych w dorosłym wieku jest znacznie więcej…

Sprawdź na co się szczepić i kiedy!

Opracowała lek. Magdalena Rutkowska

 

Przed każdym szczepieniem wymagana jest kwalifikacja lekarska (internista / specjalista medycyny rodzinnej).

Po zakwalifikowaniu przez lekarza, iniekcji dokonuje pielęgniarka.

Schemat szczepienia: co najmniej 3 dawki.
Można szczepić w ciąży.
Zalecenia: w celu uodpornienia przeciwko zakażeniom wirusem zapalenia wątroby typu B. Wszystkie osoby dorosłe wcześniej nie szczepione, zwłaszcza: narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny, osoby przed zabiegami/operacjami oraz przewlekle chore o wysokim ryzyku zakażenia.

Schemat szczepienia: 2 dawki.
Zalecenia: w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Osoby zatrudnione przy produkcji i dystrybucji żywności oraz w zakładach zbiorowego żywienia, osoby zatrudnione przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi, osoby podróżujące lub delegowane do wykonywania pracy w obszarach częstego występowania zachorowań na WZWA (Afryka, Azja, Kraje Basenu Morza Śródziemnego, Kraje Bliskiego Wschodu, Ameryka Środkowa i Południowa).

Schemat szczepienia: 1 dawka przypominająca co 10 lat.
Można szczepić w ciąży.
Zalecenia:

Krztusiec:
 wszystkie osoby dorosłe- pojedyncza dawka przypominająca co 10 lat, zwłaszcza: personel medyczny, osoby mające w pracy kontakt z noworodkami i niemowlętami, wszystkie osoby z otoczenia noworodków i niemowląt, kobiety planujące ciążę lub w ciąży (po 28 tygodniu ciąży).

Błonica: osoby wyjeżdżające lub mające styczność z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę (kraje Afryki i Azji, Południowy Pacyfik, Bliski Wschód, Europa Wschodnia, a także Haiti i Republika Dominikany).

Tężec: osoby zatrudnione przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, osoby wykonujące pracę wymagającą kontaktu z glebą lub zatrudnione przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Schemat szczepienia: 1 dawka  przypominająca co 10 lat.
Można szczepić w ciąży.
Zalecenia: jak dla szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz dodatkowo:
Polio: osoby wyjeżdżające lub mające styczność z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na poliomyelitis (nagminne porażenie dziecięce, chorobę Heinego-Medina): Pakistan, Afganistan, Nigeria.

Schemat szczepienia: 2 dawki. Osobom wcześniej nieszczepionym należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co  najmniej 4 tygodni.
Nie szczepić w ciąży.
Zalecenia: W celu zapobiegania różyczce wrodzonej szczepienie zalecane jest młodym kobietom i mężczyznom, szczególnie nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat.

Schemat szczepienia: 2 dawki.
Nie szczepić w ciąży.
Zalecenia: Osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione, szczególnie kobiety planujące ciążę.

Można szczepić w ciąży.
Schemat szczepienia: 1 dawka przeciwko meningokokom grupy ACWY
Schemat szczepienia: 2 dawki przeciwko meningokokom grupy B.
Zalecenia:
 Meningokok jest bakterią wywołującą między innymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę (posocznicę), określane jako inwazyjna choroba meningokokowa.

Szczepienie jest zalecane u wszystkich dorosłych, a szczególnie: narażonych na kontakt z materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratorium), przebywających w zbiorowiskach ludzi (np. galerie handlowe, kluby sportowe, środowisko pracy, szkoły, przedszkola, żłobki), chorych z wrodzonymi niedoborami odporności.

Schemat szczepienia: 3 dawki + dawki przypominające zależnie od wybranego schematu szczepienia podstawowego.
Można szczepić w ciąży.
Zalecenia: osoby pracujące lub odpoczywające na terenach leśnych i zielonych.

Schemat szczepienia: Jedna dawka 1 raz każdego roku.
Można szczepić w ciąży.
Zalecenia: Szczepienie zalecane jest wszystkim dorosłym. Należy je wykonać corocznie, najlepiej jesienią, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu epidemicznego grypy.

Schemat szczepienia: Jedna dawka.
Nie szczepić w ciąży.
Zalecenia: Uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej (sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych) i zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae.

Schemat szczepienia: 1 lub 2 dawki w zależności od produktu.
Nie szczepić w ciąży.
Zalecenia: Dla uodpornienia osób w wieku 50 lat i starszych w celu zapobiegania wystąpieniu półpaśca i długotrwałego nerwobólu wywołanego tą chorobą.

Schemat szczepienia: 2 lub 3 dawki, zależnie od zastosowanego preparatu.
Obecnie uważa się, że wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. Wirus brodawczaka ludzkiego stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia – jest wirusem przyczyniającym sie do rozwoju nowotworów szyjki macicy, sromu, pochwy, prącia i odbytnicy. HPV u mężczyzn może przebiegać bezobjawowo, ale będąc nosicielami mogą zakazić swoje partnerki seksualne.

Zalecenia: dziewczęta i chłopcy w wieku 11 – 12 lat; osoby w wieku do 26 lat, które wcześniej nie były zaszczepione. Korzyść ze szczepienia mogą odnieść także kobiety i mężczyźni w wieku 27 – 45 lat wcześniej nie szczepione. Informacje na temat aktywności seksualnej pacjenta nie mają wpływu na kwalifikację do szczepienia.

Przed szczepieniem dorosłe aktywnie seksualnie kobiety powinny zgłosić się na badanie ginekologiczne w celu wykluczenia patologicznych zmian szyjki macicy (cytologia).

Zaleca się, aby cały schemat szczepienia ukończyć tym samym preparatem. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, szczepionki przeciwko HPV można bezpiecznie podawać jednocześnie z innymi szczepionkami.

 

Są to szczepienia wykonywane po ekspozycji (narażeniu) na czynnik zakaźny, np. po bezpośrednim kontakcie z chorym. Ich celem jest zapobieganie zachorowaniu osoby eksponowanej.

Szczepienie poekspozycyjne stosowane jest w profilaktyce następujących chorób:
błonicy, tężca, wścieklizny, odry, ospy wietrznej, wirusowego zapaleniu wątroby typu A (wzwA), wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzwB).

Szczepienie poekspozycyjne przeciw tężcowi, błonicy i wściekliźnie są bezpłatne (szczepienia obowiązkowe), w przypadku pozostałych szczepień (odra, ospa wietrzna, wzw A, wzw B) – osoba szczepiona pokrywa koszt szczepionki (szczepienia zalecane, czyli nieobowiązkowe).

Wszystkie powyższe szczepienia poekspozycyjne z wyjątkiem szczepienia przeciwko wściekliźnie mogą być wykonane w gabinecie lekarza rodzinnego.
Szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonywane są w poradniach chorób zakaźnych.

Szczepienie wskazane w schemacie zależnym od aktualnych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia i dostępnych preparatów szczepionkowych.

 

WAŻNE!!!

Odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami tej samej szczepionki nie można skracać, ale ich wydłużenie najczęściej nie powoduje konieczności powtarzania całego cyklu szczepień od początku.

Każda szczepionka podana pacjentowi (nazwa preparatu, numer serii, miejsce i droga podania oraz data) zostaje odnotowana w jego dokumentacji medycznej i w książeczce szczepień.

W przypadku pacjenta, którego historia szczepień nie jest znana zwykle nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia cyklu szczepień od początku. Dotyczy to zwłaszcza szczepień poekspozycyjnych.

Ze względów na konieczność zachowania tzw. łańcucha chłodniczego, czyli stabilnej temperatury w granicach od +2°C do +8°C na całej drodze jaką szczepionka pokonuje z linii produkcyjnej jej wytwórcy do chwili jej podania pacjentowi, CM Grapa Medica nie szczepi szczepionkami przyniesionymi przez pacjenta. Nawet chwilowe zamrożenie szczepionki lub jej przegrzanie może być przyczyną nieskuteczności leku.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY