02.05.2024 r. (czwartek) CM Grapa Medica czynne do godziny 19:00

FB
Instagram
Youtube
TikTok

Prawo jazdy

Nasi specjaliści

Również teleporady
Gorbacki

Lek.

Gorbacki Remigiusz

Lekarz chorób wewnętrznych


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 12:00 – 18:00 (POZ)
Wtorek 08:00 – 14:00 (POZ)
Środa 08:00 – 14:00 (POZ)
Czwartek 12:00 – 18:00 (POZ)
Piątek 08:00 – 14:00 (POZ)
wg grafiku (badania do prawa jazdy)

Badania lekarskie do prawa jazdy

Grapa Medica świadczy usługi w zakresie badań o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T (ciągnik).

Badania lekarskie na prawo jazdy mogą przeprowadzić jedynie uprawnieni do tego lekarze.

Prawo jazdy

Badania do prawa jazdy w Grapa Medica

Jeśli ubiegasz się o uprawnienia lub przedłużasz uprawienia kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T na konsultację lekarską należy przynieść:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu)
 • okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych)
 • aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu
 • stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności (w przypadku braku tego dokumentu, należy ustalić rok w którym było wydane po raz pierwszy)

Jeśli chorujesz na cukrzycę typu I, padaczkę, choroby układu sercowo-naczyniowego:

 • w przypadku osób leczących się na cukrzycę typu I konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji diabetologicznej wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa
 • w przypadku osób leczących się na padaczkę konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa
 • w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, konieczne będzie przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych

Jeśli wykonana została u Ciebie laserowa korekcja wady wzorku:

W przypadku osób po laserowej korekcji wady wzroku konieczne jest wykonanie badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Jeśli jesteś osobą z jednoocznym widzeniem:

W przypadku osób z jednoocznym widzeniem konieczna jest konsultacja okulistyczna.

Jeśli chorujesz na cukrzycę typu I, padaczkę, choroby układu sercowo-naczyniowego:

 • w przypadku osób leczących się na cukrzycę typu I konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji diabetologicznej wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa
 • w przypadku osób leczących się na padaczkę konieczne będzie przedłożenie karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa
 • w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, konieczne będzie przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych.

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.

  Medycyna podróży

  Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY