FB
Instagram
Youtube

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka – ich przyczynami, objawami, diagnozowaniem, przebiegiem i leczeniem.

Diagnostyka i leczenie

W Grapa Medica oferujemy diagnostykę i leczenie m. in.:

 • depresji
 • zaburzeń lękowych (nerwicowych)
 • natręctw (OCD)
 • choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego
 • psychoz (schizofrenii, halucynozy, zaburzeń urojeniowych)
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • zaburzeń psychicznych w okresie kryzysu życiowego

Porady psychologiczne

W Grapa Medica oferujemy porady psychologiczne:

 • wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach
 • konflikty z partnerem/współmałżonkiem
 • kryzysy małżeńskie
 • kryzysy psychologiczne
 • trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba)
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami ( lęk, złość, smutek)
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • rozwój kariery i wypalenie zawodowe, brak motywacji,
 • stres, depresja, nerwica
 • przemoc fizyczna i psychiczna
 • uzależnienia (w tym wsparcie osób współuzależnionych)
 • choroby psychiczne wieku starczego i zaburzenia pamięci
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe, fobie
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • dla celów orzeczniczych

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.