FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Mgr Cichy Marek

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, pedagog. Ukończone kursy: terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz inne.

Również teleporady
Wideoporady
Cichy

Godziny przyjęć:

Środa 13:00 – 19:00
Sobota wg grafiku

Wiek pacjenta:

od 14 r.ż., dzieci i młodzież za zgodą rodzica/opiekuna, dorośli

Języki obce:

-

Jestem certyfikowanym psychoterapeutom pracującym w podejściu integrującym terapię poznawczo – behawioralną – terapię schematu z dialogiem motywującym. Jestem absolwentem wydziału pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Posiadam również udokumentowane kompetencje z zakresu terapii schematu i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia i jestem certyfikowanym specjalistom terapii uzależnień, również dzieci i młodzieży. W swoim dorobku mam również ukończenie podyplomowych studiów Produkcji Sztuki Filmowej na Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej, Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam również certyfikat z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży.

Od ponad dekady czynnie współtworzę i uczestniczę w programach edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego. Z pacjentami pracuję w oparciu o podejście integrujące terapię poznawczo – behawioralną, terapię schematu i dialog motywujący. Zapraszam do współpracy osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Zapraszam osoby z objawami lękowymi i depresyjnymi. Pracuję także z pacjentami po epizodach psychotycznych oraz z zaburzeniami obsesyjno kompulsyinymi. Zapraszam także osoby borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym, od Internetu, gier komputerowych, hazardu, seksu. Dzieci i młodzież z problemem nasilonych zaburzeń zachowania. Pracuję także z osobami z syndromem DDA, DDN i DDD oraz z rodzinami osób uzależnionych (współuzależnienie). Pacjentom pomagam wytyczać cele i razem je realizować, również w środowisku pacjenta.

Prowadzę terapię krótko i długoterminową osób dorosłych.  Specjalizuje się w terapii zmiany nieadaptacyjnych schematów na zdrowe oraz terapii osób doświadczających przemocy lub będących w kryzysie emocjonalnym po doświadczeniu przemocy psychicznej w związku.

Poprzez dialog motywujący proponuję formę kontaktu terapeutycznego, którego celem jest rozwiązanie dylematu ambiwalencji (niezdecydowania) pacjenta i wydobycia jego wewnętrznej motywacji do zmiany. Istotą pracy terapeutycznej jest indywidualne podejście do pacjenta, odkrywanie i wzmacnianie jego zasobów, a także głęboka więź terapeutyczna oparta na zaangażowaniu i akceptacji. Bazując na osobistym sposobie widzenia świata klienta, i tym co dla niego jest ważne.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY