FB
Instagram
Youtube

Mgr Cichy Marek

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, pedagog. Ukończone kursy: terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz inne.

Również teleporady
Cichy

Godziny przyjęć:

Środa 14:00 – 20:00
Porady online:
Sobota 14:00 – 16:00

Wiek pacjenta:

od 14 r.ż., dzieci i młodzież za zgodą rodzica/opiekuna, dorośli

Języki obce:

-

Wykształcenie i doświadczenie: Absolwent wydziału pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim (specjalność pedagogika artystyczna) oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Uczestnik licznych szkoleń psychoterapeutycznych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego, terapii uzależnień, w tym również uzależnień behawioralnych.

Obecnie w trakcie psychoterapeutycznej certyfikacji z zakresu terapii opartej na dialogu motywującym.

W swoim dorobku ma również ukończenie podyplomowych studiów Produkcji Sztuki Filmowej na Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej, Filmowej i Teatralnej w Łodzi.
Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 2018 roku prowadził punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 74.
Od 2010 roku czynnie współtworzy i uczestniczy w programach edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zmniejszenie podarzy nowych narkotyków (dopalaczy) w Polsce i podniesienie wiedzy społeczeństwa w tym temacie.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (zwłaszcza dopalaczy), a także uzależnień behawioralnych takich jak hazard, seks, bulimia, od używania sieci internetowej i innych. Pracuje z rodzinami osób uzależnionych (współuzależnienie). Pracuje także z osobami z syndromem DDA i DDN.
Prowadzi warsztaty, terapię online oraz grupy terapeutyczne.

Pracuje z osobami po kryzysie psychotycznym, z diagnozą zaburzeń schizofrenicznych, z objawami lękowymi i depresyjnymi, borykającymi się z problemem uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym, od Internetu, gier komputerowych, hazardu, seksu. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami nasilonych zaburzeń zachowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej