FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Badania prenatalne: USG referencyjne każdego trymestru oraz test PAPP-A

Nasi specjaliści

Również teleporady
Mikulska

Dr n. med.

Mikulska Boyana

Ginekolog - położnik


Godziny przyjęć:

Wtorek 16:00 – 20:00
Środa 16:00 – 20:00
Czwartek 15:30 – 20:00

Również teleporady
Pancześnik

Lek.

Pancześnik Krzysztof

Ginekolog – położnik II st.


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 14:00 – 20:00

Badania prenatalne w czasie ciąży możemy podzielić na badania przesiewowe oraz badania diagnostyczne. Wśród badań przesiewowych najczęściej wykonywane są: USG referencyjne każdego trymestru oraz test PAPP-A. W ostatnich latach na rynku medycznym dostępne są również badania płodowego DNA we krwi kobiety ciężarnej, które charakteryzuje wysoka czułość. W grupie badań diagnostycznych można wymienić amniopunkcję genetyczną oraz biopsję kosmówki.

Badania referencyjne, zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w trakcie ciąży są trzy:

1. USG referencyjne I trymestru
Badanie to wykonywane jest w ściśle określonym czasie: pomiędzy 11 tyg. + 0 dni a 13 tyg. + 6 dni ciąży – tzw. USG genetyczne, które pozwala na szczegółową ocenę ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych oraz anatomii płodu.

2. USG referencyjne II trymestru
Badanie powinni być wykonywane pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży – tzw. USG połówkowe pozwalające na dokładną ocenę anatomii płodu oraz długości szyjki macicy.

3. USG referencyjne III trymestru:
Badanie wykonywane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży – pozwala na dokładną ocenę anatomii płodu, tempa wzrastania oraz wskaźników dobrostanu płodu.

Aby móc interpretować badanie referencyjne, lekarz musi posiadać odpowiedni certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation), który uprawnia go do oszacowania ryzyka wystąpienia niektórych wad genetycznych u płodu.

Badania prenatalne: USG referencyjne każdego trymestru oraz test PAPP-A

Badania prenatalne

1. Badania prenatalne I-go trymestru

Pomiędzy 11.0 a 13.6 tygodniem ciąży można wykonać test nieinwazyjny, który jest w stanie oszacować ryzyko wad genetycznych związanych z wiekiem matki. Najczęstszą z tych wad jest zespół Downa, który częściej występuje u starszych matek (znaczny wzrost ryzyka u kobiet po 35 roku życia). Niestety jednak około 70 % dzieci z zespołem Downa rodzą również młodsze kobiety.

Cały test, tzw. nieinwazyjny test I-go trymestru, składa się z dwóch części:

 • badanie krwi – tzw. test PAPP-A
 • badanie USG – tzw. USG genetyczne

Skierowanie na test PAPP-A musi zawierać następujące informacje: datę urodzenia pacjentki, lub pesel, datę ostatniej miesiączki, tydzień ciąży, aktualną masę ciała, informację czy ciąża jest pojedyncza, bliźniacza, czy mnoga oraz dane z USG (CRL, NT), datę USG – jeśli zostały wykonane. Czas oczekiwania na wynik testu PAPP-A wynosi do 5 dni roboczych.

W badaniu USG w tym okresie ciąży poza oceną budowy płodu oceniane są tzw. markery wad genetycznych. Są to unikalne cechy budowy płodu, które można ocenić jedynie w tym okresie życia płodowego. Na podstawie analizy wywiadu pacjentki, wyników badań biochemicznych oraz markerów ultrasonograficznych można wypowiedzieć się na temat ryzyka wad genetycznych u badanego dziecka.

2. USG II-go trymestru

Badanie ultrasonograficzne wykonywane między 18 a 22 tygodniem ciąży (tzw. badanie połówkowe) jest podstawowym narzędziem w diagnostyce prenatalnej. Pozwala na ocenę budowy zewnętrznej i wewnętrznej płodu i na wykrywanie nie tylko wad budowy ale również subtelnych markerów wad chromosomalnych i niektórych zespołów genetycznych. Badanie obejmuje ocenę położenia płodu, umiejscowienia, struktury i dojrzałości łożyska, ilości wód płodowych oraz anatomii płodu.

Badanie anatomii płodu obejmuje ocenę kształtu i wymiarów czaszki, mózgu płodu z oceną komór bocznych, śródmózgowia tylnego dołu czaszki, twarzy, klatki piersiowej, serca, przepony, żołądka, wątroby, nerek, pęcherza moczowego, przyczepu pępowiny i ciągłości ściany jamy brzusznej. Dodatkowo ocenia się kręgosłup, kości długie oraz budowę stóp i dłoni płodu.

3. Test III-go trymestru

Badanie USG wykonywane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży ma spełniać podstawowe następujące cele:

 • szczegółową ocenę budowy ciała płodu i jego ułożenia, ocenę lokalizacji łożyska, ilość płynu owodniowego
 • ocenę tempa wzrastania płodu.

Podobnie jak w poprzednim badaniu referencyjnym USG III-go trymestru pozawala na dokładną ocenę budowy poszczególnych części ciała płodu – część wad anatomicznych można rozpoznać dopiero w późniejszym okresie ciąży, ponieważ widoczne stają się wraz ze wzrastaniem dziecka.

Badanie USG w 28 – 32 tygodniu ciąży pozwala wstępnie oszacować potencjał wzrastania płodu. Nie chodzi oczywiście o to, aby przewidzieć dokładną masę dziecka w trakcie porodu, a ustalić czy płód nie rośnie zbyt szybko (makrosomia) lub zbyt wolno (hipotrofia). Oba te stany wiążą się ze wzrostem ryzyka specyficznych problemów w dalszym przebiegu ciąży.

Badania wykonywane są na aparacie Voluson.

Pozostałe badania USG w ciąży

Oprócz badań wymienionych powyżej na każdym etapie ciąży może zaistnieć potrzeba wykonania badania ultrasonograficznego. USG sondą przezpochwową zalecane jest na wczesnym etapie ciąży w celu potwierdzenia ciąży i określenia jej umiejscowienia (ew. określenia liczby zarodków i kosmówkowości w ciążach mnogich) oraz ocena jajników pacjentki.

W tym miejscu należy podkreślić, że PRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ USG NIE DAJĄ GWARANCJI URODZENIA ZDROWEGO DZIECKA.

Są to tylko badania dodatkowe o ograniczonej mocy diagnostycznej. Nawet najstaranniej przeprowadzona prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna nie daje pewności rozpoznania wszystkich wad budowy ciała płodu. Część wad ma charakter ewolucyjny i powstają dopiero w okresie przejścia z życia płodowego do życia pozałonowego. Część, nawet ciężkich wad anatomicznych płodu nie daje zmian w obrazie USG i praktycznie nie jest możliwa do rozpoznania przed narodzinami.

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.

  Medycyna podróży

  Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Program Profilaktyka 40 plus

  BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY