FB
Instagram
Youtube

Audiometria tonalna/słowna/impedancyjna (tympanometria)

Nasi specjaliści

Justyńska – Banasik

Justyńska – Banasik Monika

Dyplomowany protetyk słuchu


Godziny przyjęć:

Środa 15:00 – 19:00

Audiometria tonalna

Badanie pozwala ocenić stopień ubytku słuchu. Badania słuchu czyli audiometria tonalna wykonywana jest u dzieci (w GrapaMedica od 7 r. życia) i dorosłych to podstawowe badanie pozwalające stwierdzić jakość słyszenia.

Wynik badania w postaci audiogramu (zapis wyniku w postaci wykresu) pacjent otrzymuje od razu po badaniu. Badanie wykonywane jest przez dyplomowanego protetyka słuchu z doświadczeniem w zakresie diagnostyki słuchu.

Do badania wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt medyczny. Na badania słuchu nie wymagane jest skierowania od lekarza. Zaleca się przeprowadzenie profilaktycznych badań słuchu raz w roku.

Badanie słuchu wymagane jest przez lekarza medycyny pracy przy wykonywaniu niektórych zawodów.

Audiometria tonalna/słowna/impedancyjna (tympanometria)

Audiometria słowna (test na zrozumiałość mowy)

Audiometrię słowną wykonuje się (w GrapaMedica od 7 r. życia) przede wszystkim w celu oceny ubytku słuchu lub oceny progu rozumienia mowy w zależności od niedosłuchu.

Badanie bardzo często wykorzystywane jest w procesie diagnostycznym przy zaburzeniach równowagi oraz zawrotach głowy oraz różnego rodzaju zaburzeniach błędnikowo-słuchowych.

Jest również pomocne podczas doboru aparatów słuchowych. Standardowo badanie to przeprowadza się w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Wykonywanie obu tych badań jest bardzo ważne, ponieważ w niektórych przypadkach zdarza się, że pacjenci słyszą, ale nie rozumieją mowy.

Badany ma założone słuchawki przez które słyszy słowa o różnych poziomach głośności. Pacjent powtarza słyszane w słuchawce słowa, podawane oddzielnie do każdego ucha. Badanie pozwala określić stopień rozumienia mowy. Wynik wydawany jest po badaniu w formie wykresu.

Audiometria impedancyjna (tympanometria z pomiarem odruchu z mięśnia strzemiączkowego)

Audiometria impedancyjna jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej.

Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.

W audiometrii impedancyjnej można stwierdzić:

 • obecność płynów w uchu
 • przerost migdałków gardłowych i podniebiennych
 • otosklerozę
 • przerwy w łańcuchu kosteczek słuchowych
 • porażenie nerwu twarzowego
 • nieprawidłowości trąbki słuchowej

Wskazania do wykonania audiometrii impedancyjnej:

 • diagnozowanie niedosłuchu
 • ból ucha
 • wada wymowy
 • powracające infekcje
 • astma
 • oddychanie przez nos
 • chrapanie
 • niedrożność zatok

Przeciwwskazania:

 • Brak błony bębenkowej

Na badania należy przynieść wyniki poprzednich badań dotyczących tego problemu.

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.