FB
Instagram
Youtube

Lekarz medycyny pracy

Nasi specjaliści

Grzelecki

Lek.

Grzelecki Tomasz

Otolaryngolog, specjalista w zakresie medycyny lotniczej, lekarz medycyny pracy


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 16:00 – 19:00
Czwartek 16:15 – 19:00

W ramach Poradni Medycyny Pracy w Centrum Medycznym konsultują:

 • lekarz medycyny pracy
 • lekarz z uprawnieniami do badania kierowców zawodowych (podlegających pod ustawę o transporcie drogowym)
 • lekarz z uprawnieniami do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy wszystkich kategorii
 • endokrynolog
 • laryngolog
 • neurolog
 • okulista
 • psycholog
Lekarz medycyny pracy

Poradnia Medycyny Pracy

W Grapa Medica w ramach poradni medycyny pracy oferujemy:

 • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania uczniów i pracowników młodocianych
 • badania kierowców
 • badania do prawa jazdy
 • badania do pracy na wysokości
 • badania strażaków PSP i OPS
 • badania do pozwolenia na broń
 • badania lekarzy specjalistów do medycyny pracy
 • audiogram
 • spirometrię
 • psychotechnikę
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • EKG
 • badania laboratoryjne

ZOBACZ WIĘCEJ

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.