02.05.2024 r. (czwartek) CM Grapa Medica czynne do godziny 19:00

FB
Instagram
Youtube
TikTok

Lekarz medycyny pracy

Nasi specjaliści

Grzelecki

Lek.

Grzelecki Tomasz

Otolaryngolog, specjalista w zakresie medycyny lotniczej, lekarz medycyny pracy


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 16:00 – 19:00
Czwartek 16:15 – 20:00

W ramach Poradni Medycyny Pracy w Centrum Medycznym konsultują:

 • lekarz medycyny pracy
 • lekarz z uprawnieniami do badania kierowców zawodowych (podlegających pod ustawę o transporcie drogowym)
 • lekarz z uprawnieniami do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy wszystkich kategorii
 • endokrynolog
 • laryngolog
 • neurolog
 • okulista
 • psycholog
Lekarz medycyny pracy

Poradnia Medycyny Pracy

W Grapa Medica w ramach poradni medycyny pracy oferujemy:

 • badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania uczniów i pracowników młodocianych
 • badania kierowców
 • badania do prawa jazdy
 • badania do pracy na wysokości
 • badania strażaków PSP i OPS
 • badania do pozwolenia na broń
 • badania lekarzy specjalistów do medycyny pracy
 • audiogram
 • spirometrię
 • psychotechnikę
 • badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
 • EKG
 • badania laboratoryjne

ZOBACZ WIĘCEJ

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.

  Medycyna podróży

  Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY