FB
Instagram
Youtube

Dobór aparatów słuchowych

Nasi specjaliści

Justyńska – Banasik

Justyńska – Banasik Monika

Dyplomowany protetyk słuchu


Godziny przyjęć:

Środa 15:00 – 19:00

Osoby zainteresowane doborem aparatu najpierw muszą wykonać badanie słuchu (audiogram/audiometria tonalna), które służy do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu – określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie przy spełnieniu wymaganych wskazań medycznych podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zlecenie na zaopatrzenie można uzyskać u lekarza laryngologa. Podstawą do uzyskania zlecenia od laryngologa jest wynik audiometrii.

Dobór aparatów słuchowych w Centrum Medycznym Grapa Medica oferuje firma MJB audioprotetyka.

W ramach serwisu pacjentowi przysługują 3 bezpłatne wizyty w ramach których można dokonać regulacji aparatu. Każda kolejna jest płatna.

Dobór aparatów słuchowych

Aparaty słuchowe

Ze względu na sposób zamocowania, wyróżnia się aparaty zauszne, aparaty typu RIC, wewnątrzuszne, wewnątrzkanałowe.

Wybór konkretnego typu aparatu zależy głównie od rodzaju i stopnia niedosłuchu, preferencji pacjenta oraz sprawności manualnej. Brany jest również pod uwagę tryb życia i środowisko w jakim pacjent przebywa.

Wszystkie aparaty posiadają gwarancję.

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.