FB
Instagram
Youtube

Terapeuta

Nasi specjaliści

Również teleporady
Cichy

Mgr

Cichy Marek

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, pedagog. Ukończone kursy: terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz inne.


Godziny przyjęć:

Środa 14:00 – 20:00
Porady online:
Sobota 14:00 – 16:00

mgr Marek Cichy – Terapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii), pedagog

Przyjmuje pacjentów od 14 roku życia.

Wykształcenie i doświadczenie: Absolwent wydziału pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim (specjalność pedagogika artystyczna) oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia. Uczestnik licznych szkoleń psychoterapeutycznych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego, terapii uzależnień, w tym również uzależnień behawioralnych.

Obecnie w trakcie psychoterapeutycznej certyfikacji z zakresu terapii opartej na dialogu motywującym.

W swoim dorobku ma również ukończenie podyplomowych studiów Produkcji Sztuki Filmowej na Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej, Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 2018 roku prowadził punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 74. Od 2010 roku czynnie współtworzy i uczestniczy w programach edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zmniejszenie podarzy nowych narkotyków (dopalaczy) w Polsce i podniesienie wiedzy społeczeństwa w tym temacie.

Specjalizacje

Specjalizuje się w pracy indywidualnej i grupowej:

  • z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (zwłaszcza dopalaczy)
  • z osobami dotkniętymi uzależnionymi behawioralnych takich jak hazard, seks, bulimia, od używania sieci internetowej i innych
  • z osobami z syndromem DDA i DDN
  • z osobami po kryzysie psychotycznym
  • z osobami z diagnozą zaburzeń schizofrenicznych
  • z osobami z objawami lękowymi i depresyjnymi
  • z osobami borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym, od Internetu, gier komputerowych, hazardu, seksu
  • z dziećmi i młodzieżą z problemem nasilonych zaburzeń zachowania
  • prowadzi warsztaty, terapię online oraz grupy terapeutyczne

W Centrum Medycznym Grapa Medica zespół specjalistów od zdrowia psychicznego to również psycholog i psychiatra. Współpraca między psychiatrą, psychologiem czy terapeutą daje dodatkowe możliwości pełniejszej diagnozy i zwiększa spektrum technik terapeutycznych.

Pacjenci niepełnoletni muszą dysponować zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Należy również pamiętać, że prowadzenie powyższych działań psychologicznych i terapeutycznych u dziecka niepełnoletniego powyżej 16 roku życia, jak i  dziecka poniżej 18 roku życia wymaga również jego zgody. (Pobierz druk)

Jeśli pacjent kiedykolwiek wcześniej korzystał z pomocy psychiatry/psychologa/terapeuty, zaleca się przyniesienie wcześniejszej dokumentacji leczenia.

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.